Bankowy Fundusz Gwarancyjny

System gwarantowania depozytów w Banku.

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołany Ustawą z dnia 14 grudnia 1994roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( Dz. U. z 2007r nr 70, poz.474 z późn. zm.).
Stosownie do postanowień ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe (opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 1176) załączamy:

1. Informację dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów;

2. Informację dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i rachunków powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów;

3. Informację o sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku według stanu na 31.12.2020 r.

4. Arkusz Informacyjny dla Deponentów  załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1110):