Corporate banking

System I-Bank Corporate Banking (Systemem I-BCB) to usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem specjalnego programu instalowanego na komputerze lub komputerach klienta. I-BCB to rozbudowany program umożliwiający podział obowiązków przy wykonywaniu zleceń oraz pracę sieciową.

W ramach Systemu I-BCB, Bank udostępnia Klientowi w szczególności następującą funkcjonalność:

  • informacje o stanie wyznaczonych rachunków (wyciągi bankowe);
  • możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
  • możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
  • możliwość zaczytywania wzorów przelewów z innych systemów
  • pracę sieciową oraz podział obowiązków na użytkowników

Korzyści płynące z posiadania I-BCB:

  • system jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • zapewnia wysokie bezpieczeństwo
  • obniża koszty realizacji przelewów
  • umożliwia autoryzacja transakcji za pomocą kluczy sprzętowych