Mobile banking

Mobile banking to System Bankowości Internetowej – SBI – polegający na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Posiadacza rachunku z wykorzystaniem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu mobilnym tj. telefon komórkowy, tablet, smartfon, itp. W celu skorzystania z usługi należy mieć uruchomione połączenie z Internetem co może wiązać się z pobieraniem opłat przez operatora w zależności od wykorzystywanego abonamentu.

W ramach Mobile banking, Bank udostępnia Klientowi i wskazanym przez niego Użytkownikom:

  • informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów w obrocie krajowym w złotych,
  • przeglądanie historii operacji,
  • przeglądanie statusu przelewów,
  • lokalizacji najbliższych bankomatów w pobliżu