SMS

Usługa SMS zapewnia komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Bankiem a klientami.

Dzięki tej usłudze możesz szybko i sprawnie uzyskać informacje o swoim rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję w dowolnie wybranej jednostce Naszego Banku.


W ramach komunikacji dostępne są Powiadomienia – komunikaty wysyłane automatycznie z Sytemu SMS dotyczące rachunków klienta:

  • po zdarzeniu - automatycznie generowane komunikaty dotyczące rachunków klienta na podstawie zmian zachodzących na tych rachunkach (np. zmiana salda rachunku),
  • informacyjne – automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach klienta (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku)

Usługa pozwala na:

  • Łatwy i szybki dostęp do informacji
  • Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych narzędzi - wystarczy telefon