Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to obrotowy kredyt o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach określonej maksymalnej kwoty kredytu. Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie powinna być wyższa niż 1-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty kredytu.

Wybierając Kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

  • środki na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej,
  • możliwość ustalania kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku,
  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna,
  • 36 miesięczny okres kredytowania,
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, WIBOR 3M + marża Banku.