Kredytowa linia hipoteczna

Kredyt może być przeznaczony na:

 1. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
 2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:
  • zakup lub modernizacja sprzętu,
  • zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,
 3. refinansowanie udzielonych kredytów,

Wybierając Kredytowa linia hipoteczna zyskujesz:

 • okres kredytowania do 15 lat.
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.
 • udzielany jest w złotych polskich.