LOKATY TERMINOWE

Proponujemy Ci atrakcyjnie oprocentowane lokaty w złotych oraz w walutach wymienialnych (EUR, USD). Dostosuj czas trwania lokaty do swoich planów - terminy przechowywania środków od 1 do 12 miesięcy.
Twoje oszczędności zdeponowane w naszym Banku, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jako Bank z polskim kapitałem dajemy Ci poczucie, że Twoje pieniądze znajdują się w dobrych rękach.

Korzyści:

  • Dogodne terminy lokat: 1, 3, 6, 12, miesięcy
  • Możliwość automatycznego odnawiania lokat
  • Atrakcyjne oprocentowania stałe lub zmienne
  • Brak konieczności zakładania rachunku bieżącego , wystarczy rachunek lokat terminowych