Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie na podstawie uchwały 108/BS/Z/2021 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2021 roku: