Sesje Elixir

Informacja o sesjach przychodzących oraz wychodzących w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach

W Banku transakcje międzybankowe odbywają się w następujących godzinach:

1. Sesje wychodzące z Banku:

I sesja - do 07:20
II sesja - do 10:50
II sesja - do 13:50
III sesja - do 18:00

2. Sesje przychodzące do Banku:

I sesja - do 11:00
II sesja - do 15:00
III sesja- do 17:30

Dyspozycje polecenia przelewu:

Polecenia przelewów realizowane są w dniu bieżącym w godzinach pracy placówek Banku.

Bankowość elektroniczna:

Przelewy złożone przy pomocą bankowości elektronicznej są realizowane w dniu bieżącym od godziny 07:00 do godziny 16.45. Natomiast przelewy złożone po godzinie 16.45 w następnym dniu roboczym.

Przelewy ekspresowe BlueCash nie są powiązane z sesjami przychodzącymi i wychodzącymi. Bank realizuje przelewy w dniu bieżącym od godziny 07:00 do godziny 16.45 w czasie nie przekraczającym 15 minut.

Więcej informacji można znaleźć tutaj