Rachunki

W ramach obsługi jednostek samorządu terytorialnego Bank Spółdzielczy w Mikołajkach oferuje:

  • rachunek bieżący
  • rachunek pomocniczy