Indywidualne Konto Emerytalne

Już dziś pomyśl o swojej przyszłości! Indywidualne Konto Emerytalne zapewni Ci dodatkowe źródło dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej. Dokonuj wpłat w dogodnych dla Ciebie terminach. Środki zgromadzone na IKE nie podlegają opodatkowaniu.

Maksymalna roczna kwota wpłat na IKE ustalana jest w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej i publikowana w miesiącu grudniu na rok następny.

W 2014r. roczna kwota wpłat na IKE wynosi 11.238,00 zł.

Korzyści:

  • Brak podatku od dochodów kapitałowych (podatku Belki)
  • Wpłata na rachunek w dowolnie wybranym momencie
  • Bezpieczeństwo
  • Wkłady objęte gwarancją BFG