Ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorcy - GRKB
  Podstawowym zadaniem grupowych ubezpieczeń na życie kredytobiorców jest zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek ewentualnej śmierci kredytobiorcy. Istotne jest, że ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba w wieku od 18 do 60 roku życia w pełnym zakresie, a od 60 do 85 roku życia w zakresie ograniczonym. W przypadku śmierci ubezpieczonego naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania Towarzystwo wypłaci 100% kapitału pozostającego do spłaty w dniu zajścia zdarzenia.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl

 • Generali Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia. Produkt jest skierowany zarówno do osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również do osób wynajmujących.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl

 • Ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Są one często narażone na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl

 • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Assistance) - pakiety: AUTO i PLUS. Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl

 • Produkt ten obejmuje ochronę prawną życia prywatnego ubezpieczonych osób, ich życie zawodowe oraz sprawy związane z ruchem drogowym. Proponujemy uzupełnienie tego ubezpieczenia o ochronę prawną mieszkań, których są Państwo właścicielami, lub które Państwo zamieszkują na podstawie innego tytułu prawnego.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl

 • Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju elementy szklane (okna, lustra, okładziny) od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.

  Więcej informacji na stronie internetowej: https://generaliagro.pl