Usługi dewizowe

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach  oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA, przelew regulowany oraz polecenie wypłaty.

Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).

Przelew regulowany umożliwia przekazywanie środków - również w walucie EUR - przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, do kwoty 50.000,00 EUR.

Polecenie wypłaty to kierowane do lub otrzymane z innego banku krajowego, krajowej instytucji płatniczej, banku zagranicznego lub zagranicznej instytucji płatniczej zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i TARGET2.

Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska),

Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie przyspieszonym - z datą waluty „jutro” (w walutach: PLN, USD i GBP) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD i GBP).

Minimalna kwota waluty podlegającej negocjacji w Banku wynosi 5.000 EUR lub USD.

Informacje pomocne w dokonywaniu płatności można uzyskać TUTAJ.

Komunikat w sprawie walut obcych, w których Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące, oszczędnościowe oraz lokat terminowych oraz w sprawie walut obcych w których prowadzony jest obrót gotówkowy: