Lista akceptowanych ubezpieczycieli w BS Mikołajki

W załączniku Bank Spółdzielczy w Mikołajkach zamieszcza listę akceptowanych ubezpieczycieli od dnia 04 listopada 2020: