O Banku

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach swoją działalność rozpoczął 8 września 1950 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza w Mikołajkach. Na przestrzeni lat przechodził kilka reorganizacji.

Obecna nazwa Banku funkcjonuje od 1975r. W pierwszym okresie działalności Bank był zrzeszony w BGŻ, a następnie w WMBR w Olsztynie. W 1999r Bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Piszu tworząc tam swój pierwszy Oddział, po czym w wyniku aktywności w 2010 roku otworzył Filię.W 2000 roku Bank otworzył nową placówkę w Mrągowie,  w 2009 roku kolejną, by w 2014 roku zwiększyć ich ilość do trzech.

Od 2000 roku Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Bank prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.