Informacje nt. adekwatności kapitałowej

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Mikołajkach.

Ujawnienie informacji
dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawnianych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji  kredytowych i firm inwestycyjnych.

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w Banku.

Ujawnienie informacji za 2015:

Ujawnienie informacji za 2016:

Ujawnienie informacji za 2017:

Ujawnienie informacji za 2018:

Ujawnienie informacji za 2019:

Ujawnienie informacji za 2020: