Informacje nt. adekwatności kapitałowej

Adekwatność kapitałowa Banku Spółdzielczego w Mikołajkach.

Ujawnienie informacji
dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawnianych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji  kredytowych i firm inwestycyjnych.

Adekwatność za 2015:

PDFzałącznik 1

Adekwatność za 2016:

PDFzałącznik 1

Adekwatność za 2017:

PDFzałącznik 1

Kursy walut

Kursy walut 2019-01-18
1 EUR 4,2875
1 USD 3,7615
1 CHF
1 GBP
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej