Misja Banku

„Jako uniwersalna spółdzielcza jednostka bankowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie w sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny, zaspokajać potrzeby finansowe klientów.
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie funkcjonować na rynku detalicznym oraz na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Działania Banku będą skierowane na osiągnięcie znaczącego udziału w lokalnym detalicznym rynku bankowym. Uniwersalna i nowoczesna obsługa rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz usług pozostaje istotnym elementem długookresowych planów rozwoju Banku.
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie również inicjatorem rozwoju profesjonalnej kadry bankowej. System szkoleń pozwoli zbudować profesjonalną i stabilną kadrę w banku.” 

Kursy walut

Kursy walut 2019-01-18
1 EUR 4,2875
1 USD 3,7615
1 CHF
1 GBP
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej