Misja Banku

„Jako uniwersalna spółdzielcza jednostka bankowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie w sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny, zaspokajać potrzeby finansowe klientów.

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie funkcjonować na rynku detalicznym oraz na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Działania Banku będą skierowane na osiągnięcie znaczącego udziału w lokalnym detalicznym rynku bankowym. Uniwersalna i nowoczesna obsługa rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz usług pozostaje istotnym elementem długookresowych planów rozwoju Banku.

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach będzie również inicjatorem rozwoju profesjonalnej kadry bankowej. System szkoleń pozwoli zbudować profesjonalną i stabilną kadrę w banku.”