Polityka informacyjna

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach” obejmujący:

  1. zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  2. określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  3. formy i miejsca ogłaszania informacji,
  4. sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  5. zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Polityką

jest dostępny publicznie w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Mikołajkach przy ul. Kajki 7, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku.

Zmiany do polityki na rok 2020: