Polityka informacyjna

Załącznik nr 1 - Zasady dostępu do Polityki informacyjnej

INFORMACJA
O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach” obejmujący:

  1. zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  2. określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  3. formy i miejsca ogłaszania informacji,
  4. sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
  5. zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Polityką

jest dostępny publicznie w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Mikołajkach przy ul. Kajki 7, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku.

PDFZałącznik nr 1

Kursy walut

Kursy walut 2019-01-18
1 EUR 4,2875
1 USD 3,7615
1 CHF
1 GBP
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej