Władze banku

Organami Banku Spółdzielczego są :
  1. Zebranie Przedstawicieli, które jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego
  2. Rada Nadzorcza, która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
  3. Zarząd, który  kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje go na zewnątrz.
  4. Zebrania Grup członkowskich , które rozpatrują min. sprawy oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Banku będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.

Kursy walut

Kursy walut 2019-01-18
1 EUR 4,2875
1 USD 3,7615
1 CHF
1 GBP
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej