Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mikołajkach:

  1. Stanisław Rabkowski – Przewodniczący
  2. Aleksander Ryszard Czyż – Z-ca Przewodniczącego
  3. Andrzej Drabiński – Sekretarz
  4. Halina Duda – Członek
  5. Jerzy Banat – Członek
  6. Andrzej Florczyk - Członek
  7. Honorata Ciszewska – Członek