Specjalna oferta kredytowa dla rolników

KREDYTY INWESTYCYJNE:

 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku od 3 p.p.
 • na dowolne przedsięwzięcia inwestycyjne
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • okres karencji w spłacie KAPITAŁU  do 2 lat,
 • warunki kredytowania oraz spłaty każdorazowo uzależnione od zdolności kredytowej

KREDYTY OBROTOWE:

 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku od 4 p.p.
 • okres kredytowania do 48 m-cy ,
 • na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  1. oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  2. nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  3. materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  4. środków ochrony roślin,
  5. artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  6. innych środków rzeczowych oraz usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa  rolnego.

Maksymalna wysokość kredytu zależna od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.

GWARANTUJEMY  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA