Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mikołajkach ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.

W załączniku "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych" obowiązuje od 1 lipca 2020: