Wniosek 500+

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019 roku przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już także uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

System bankowości elektronicznej SBI został przystosowany do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+. W serwisie pojawiła się specjalna zakładka, w której będzie dostępny formularz inicjujący wniosek. Na formularzu należy uzupełnić dane osoby składającej wniosek. Dane zostaną przekazane na serwer platformy Eximee, na którym należy wprowadzić pozostałe dane. Wypełniony wniosek zostanie przesłany online do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przekaże go do odpowiedniej gminy, która zajmie się jego rozpatrzeniem i wypłatą świadczeń.