Specjalna oferta kredytowa dla rolników

KREDYTY INWESTYCYJNE:

 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku od 5 p.p.
 • na dowolne przedsięwzięcia inwestycyjne
 • okres kredytowania do 10 lat,
 • okres karencji w spłacie KAPITAŁU  do 2 lat,
 • warunki kredytowania oraz spłaty każdorazowo uzależnione od zdolności kredytowej

KREDYTY OBROTOWE:

 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku od 5 p.p.
 • okres kredytowania do 18 m-cy ,
 • na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  1. oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  2. nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  3. materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  4. środków ochrony roślin,
  5. artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  6. innych środków rzeczowych oraz usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa  rolnego.

Maksymalna wysokość kredytu  stanowi iloczyn kwoty 1000,00 zł na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy nie więcej niż 100.000,-zł.

GWARANTUJEMY  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Kursy walut

Kursy walut 2019-01-18
1 EUR 4,2875
1 USD 3,7615
1 CHF
1 GBP
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej