PSD2

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), Bank Spółdzielczy w Mikołajkach publikuje dane dotyczące dostępności interfejsu API PSD2 oraz bankowości elektronicznej:

 API PSD2Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. 99,91 % 0,09 % 99,94 % 0,06 %
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,95 % 0,05 %
01.04.2020 r. – 30.06.2020 r. 100,00 % 0,00 % 99,94 % 0,06 %