SBI

System Bankowości Internetowej - SBI - to usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostępu do innych produktów bankowych przy pomocy przeglądarki internetowej i połączenia internetowego.

W ramach SBI, Bank udostępnia Klientowi i wskazanym przez niego Użytkownikom:

 • informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach,
 • przeglądanie historii operacji,
 • wykonywanie przelewów w obrocie krajowym w złotych,
 • pobieranie wyciągów,
 • doładowywanie telefonów,
 • realizację zleceń stałych,
 • informacje o kursie walut,


Korzyści wynikające z posiadania SBI to:

 • Stały dostęp do informacji o rachunku – bez względu miejsce i czas,
 • prostą, intuicyjną nawigację,
 • wykonywanie dyspozycji przelewów
 • opłaty ZUS, US
 • tworzenie  baz kontrahentów, doładowanie telefonu, itp...