Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to o charakterze nieodnawialnym tj. każde uruchomienie transzy kredytu powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kwoty kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

  • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
  • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej
  • terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności a okres kredytowania wynosi nawet 48 miesięcy,
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, WIBOR 3M + marża Banku.