Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem o charakterze odnawialnym w formie transz uruchamianych w dowolnym momencie i wysokości oraz z dowolną częstotliwością. Każdy wpływ środków na rachunek kredytu zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanej maksymalnej kwoty kredytu.

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

  • swobodny dostęp do środków pieniężnych przyznanych w ramach kredytu,
  • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna (forma kredytu odnawialnego),
  • indywidualnie ustalaną kwotę kredytu ,
  • terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego Twojej działalności, a okres kredytowania wynosi nawet 36 miesięcy,
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, WIBOR 3M + marża Banku.