Kredyt z EFRWP

Kredyty Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dają możliwość rozwoju polskiej wsi, dbając zarówno o jej gospodarkę, kulturę jak i edukację. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą służyć do ubiegania się o kredyt przeznaczony na:

  • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki
  • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę
  • przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER”
  • inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich
  • inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko – gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych