Linia MRcsk

Linia MRcsk - Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Przeznaczenie:

  1. Możliwość finansowania z kredytu zakupu użytków rolnych przez młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą.
  2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze.

Kwota kredytu:

  1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz stanowi – do 90% nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 000 000 PLN w gospodarstwach rolnych.
  2. W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów z linii MRcsk lub z kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, suma kredytu nowo udzielonego na realizację w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
  3. Do wyliczenia łącznego zaangażowania zalicza się kredyty preferencyjne udzielone po 31.12.2014 r. z linii kredytowych: RR, Z, PR i MRsck, bez kredytów klęskowych z linii kredytowych: K01, K02, DK01 i DK02 z tego okresu oraz kredytów preferencyjnych udzielonych do 31.12.2014 r.

Okres kredytowania:

  • Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 15 lat, nie krótszy niż 5 lat.
  • Karencja maksymalnie do 2 lat.