Linia PR

Linia PR - Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów .

Przeznaczenie:

 1. Na nakłady inwestycyjne podlegające kredytowaniu w ramach:
 • przetwórstwa produktów rolnych:
 • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków
 • nabywania przez podmioty uprawnione,

Kwota kredytu:

 1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć na:
 • inwestycje realizowane w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 000 000 PLN;
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb:
  a) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 000 000 PLN – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez grupę producentów rolnych,
  b) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 000 000 PLN – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez producentów rolnych,
 • zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie – 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 000 000 PLN;
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1 nie może przekroczyć 16 000 000 PLN.

Okres kredytowania:

 • udzielane na okres do 15 lat.
 • okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat,
 • karencja w spłacie kapitału  do 2 lat