Swift

Szanowni Klienci
W celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą – otrzymaniu przekazu pieniężnego, prosimy podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

adresat przekazu:

  • Bank BPS S.A., kod SWIFT-owy: POLUPLPR
  • nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN” ( uzyskuje się go poprzez dodanie przed numerem NRB (26-cyfrowym) kodu Polski „PL”), np. PL73935000010001234520580001