Tarcza Finansowa PFR 1.0

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach przypomina, że:

  • 31 lipca 2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm
  • 14 sierpnia 2020 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń wyjaśniających (reklamacji) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • 30 września 2020 r. upłynął termin przyjmowania odwołań do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • 16 października 2020 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń wyjaśniających  dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.
  • do 30 grudnia 2020 r. do końca dnia przedsiębiorcy, którzy w ramach postepowania wyjaśniającego otrzymali od PFR decyzję o możliwości ponownego wnioskowania w ramach Tarczy Finansowej PFR, mogą składać ponowne wnioski o subwencje
  • do 31 stycznia 2021 r. został wydłużony termin dostarczenia do banku dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach Tarcza Finansowej PFR.