Dokumenty zastrzeżone

Klienci Banku Spółdzielczego oraz osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  1.     dowód osobisty,
  2.     tymczasowy dowód osobisty,
  3.     prawo jazdy,
  4.     książeczka wojskowa,
  5.     książeczka marynarska,
  6.     paszport,
  7.     karta stałego pobytu,
  8.     dokument zagraniczny,
  9.     inny dokument (niezdefiniowany),
  10.     oraz dowód rejestracyjny, karty.


Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

W celu dalszych informacji zapraszamy na stroną www.dokumentyzastrzezone.pl